Archív rubriky Misijné príbehy

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2017

Pas moje ovečky
(2. štvrťrok 2017, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Osoba apoštola Petra Zrušený pohreb (1)
2. Nehynúce dedičstvo (1Pet 1) Zrušený pohreb (2)
3. Kráľovské kňazstvo (1Pet 2,1–10) Zrušený pohreb (3)
4. Spoločenská zodpovednosť (1Pet 2,11–3,7) Zmenený život (1)
5. Život pre Boha (1Pet 3,8–4,11) Zmenený život (2)
6. Utrpenie pre Krista (1Pet 4,12–19) Boh ako verný manžel (1)
7. Slúžiaci vodcovia (1Pet 5,1–10) Boh ako verný manžel (2)
8. Ježiš v Petrových listoch Boh ako verný manžel (3)
9. Buďte, kým ste (2Pet 1,1–15) Zázračná Biblia
10. Proroctvo a Písmo (2Pet 1,16–20) Vložiť Boha do obrazu
11. Falošní učitelia (2Pet 2,1–22) Matka mnohých (1)
12. Deň Pánov (2Pet 3,1–18) Matka mnohých (2)
13. Hlavné témy v Petrových listoch Matka mnohých (3)

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2017

Svätý Duch a duchovnosť
(1. štvrťrok 2017, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Duch a Slovo Dar z lesa (1)
2. Svätý Duch: dielo v pozadí Dar z lesa (2)
3. Božstvo Svätého Ducha Boží plán (1)
4. Osoba Svätého Ducha Boží plán (2)
5. Krst a naplnenie Svätým Duchom „Pane, neviem ťa nájsť. Prosím, nájdi ma.“ (1)
6. Svätý Duch a svätý život „Pane, neviem ťa nájsť. Prosím, nájdi ma.“ (2)
7. Svätý Duch a ovocie Ducha Miesto, kde by som mohla patriť
8. Svätý Duch a duchovné dary Inzerát v novinách (1)
9. Svätý Duch a cirkev Inzerát v novinách (2)
10. Svätý Duch, slovo a modlitba Niečo veľmi krásne (1)
11. Zarmucovanie a odmietanie Svätého Ducha Niečo veľmi krásne (2)
12. Dielo Svätého Ducha Niečo veľmi krásne (3)

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2016

Kniha Jób
(4. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Koniec Namiesto odsúdenia obrátenie (1)
2. Veľký spor Namiesto odsúdenia obrátenie (2)
3. Neoplatí sa azda Jóbovi báť sa Boha? Ako vyplniť prázdnotu? (1)
4. Boh a ľudské utrpenie Ako vyplniť prázdnotu? (2)
5. Zlorečiť dňu Ako vyplniť prázdnotu? (3)
6. Bezdôvodná kliatba? Nádhera Božieho načasovania (1)
7. Trest ako odplata Nádhera Božieho načasovania (2)
8. Nevinná krv Diablove klamstvá (1)
9. Vyjadrenie nádeje Diablove klamstvá (2)
10. Rozhorčený Elíhu Boží podnikateľský plán (1)
11. Odpoveď z víchrice Boží podnikateľský plán (2)
12. Jóbov Vykupiteľ Prebudené srdce (1)
13. Jóbov charakter Prebudené srdce (2)
14. Niektoré naučenia z knihy Jób Hľadanie zmyslu života

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2016


Úloha cirkvi v spoločnosti
(3. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Obnova všetkých vecí Vylúčený kňaz sa nevzdáva (1)
2. Obnova múdrej vlády Vylúčený kňaz sa nevzdáva (2)
3. Spravodlivosť a milosrdenstvo v Starej zmluve (1) Vylúčený kňaz sa nevzdáva (3)
4. Spravodlivosť a milosrdenstvo v Starej zmluve (2) Baxterovo štúdium Biblie
5. Ježišov vplyv na spoločnosť Neviditeľný spoločník
6. Ježiš sa stretáva s ľuďmi Straty a nálezy (1)
7. Ježiš a dobro ľudí Straty a nálezy (2)
8. Ježiš prejavoval súcit „Nezabudni na svoju vieru“ (1)
9. Ježiš napĺňal potreby ľudí „Nezabudni na svoju vieru“ (2)
10. Ježiš si získal dôveru ľudí Starať sa o potreby ľudí
11. Ježiš vyzýva: Nasledujte ma Premenené srdce (1)
12. Služba v mestách na konci časov Premenené srdce (2)
13. Ako máme čakať? Premenené srdce (3)

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2016


Evanjelium podľa Matúša
(2. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Syn Dávidov Zub (1)
2. Začiatok služby Zub (2)
3. Kázanie na vrchu Úžasné dielo (1)
4. „Vstaň a choď“ – uzdravenie tela aj ducha Úžasné dielo (2)
5. Viditeľná a neviditeľná vojna Úžasné dielo (3)
6. Odpočinok v Kristovi Neodkladaj!
7. Pán Židov a pohanov Most, ktorý postavil Boh (1)
8. Peter a Skala Most, ktorý postavil Boh (2)
9. Modly nášho uvažovania Idem domov (1)
10. Ježiš v Jeruzaleme Idem domov (2)
11. Udalosti posledných dní Vyskúšaj Ježiša (1)
12. Ježišove posledné dni Vyskúšaj Ježiša (2)
13. Ukrižovanie a vzkriesenie Vyskúšaj Ježiša (3)

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2016


Vzbura a vykúpenie
(1. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Kríza v nebesiach Anjeli na Amazonke
2. Kríza v záhrade Eden Sen sa stáva skutočnosťou (1)
3. Vzbura a patriarchovia Sen sa stáva skutočnosťou (2)
4. Sudcovia: konflikt a kríza Sen sa stáva skutočnosťou (3)
5. Pokračovanie sporu Objaviť skutočné zlato (1)
6. Víťazstvo na púšti Objaviť skutočné zlato (2)
7. Ježišovo učenie a veľký spor Veľký spor vekov v dome drogového dílera
8. Priatelia v boji Posledná príležitosť (1)
9. Veľký spor a prvotná cirkev Posledná príležitosť (2)
10. Apoštol Pavol a veľký spor Posledná príležitosť (3)
11. Apoštol Peter a veľký spor Od nedodržaných sľubov k novému životu (1)
12. Zápasiaca cirkev Od nedodržaných sľubov k novému životu (2)
13. Vykúpenie Nie si anjel?

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2015


Jeremiáš
(4. štvrťrok 2015, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Jeremiášovo prorocké povolanie Najlepšia kariéra (1)
2. Vnútorná a vonkajšia kríza Najlepšia kariéra (2)
3. Posledných päť judských kráľov Nečakaná odpoveď
4. Keď milujúci Boh trestá Nič viac, len viera (1)
5. Hospodinovo slovo je v mojom srdci ako horiaci oheň Nič viac, len viera (2)
6. Symbolické činy Odvážna vízia (1)
7. Pokračovanie krízy Odvážna vízia (2)
8. Joziášove reformy Božia zachraňujúca ruka (1)
9. Jeremiášovo jarmo Božia zachraňujúca ruka (2)
10. Zničenie Jeruzalema Volanie z Kalahari (1)
11. Nová zmluva Volanie z Kalahari (2)
12. Späť do Egypta Veriacemu slúži všetko na dobré
13. Poučenie z Jeremiáša „Teraz je ten čas“

Misijné príbehy 3. štvrťrok 2015


Misionári
(3. štvrťrok 2015, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Boh a misia Zbraň nevystrelí (1)
2. Abrahám – prvý misionár Zbraň nevystrelí (2)
3. Nezvyčajný misionár Dvojnásobné víťazstvo (1)
4. Jonáš Dvojnásobné víťazstvo (2)
5. Vyhnanci ako misionári Dar z rieky (1)
6. Ester a Mordochaj Dar z rieky (2)
7. Ježiš – učiteľ misie Muž s transparentom
8. Misia, ktorá prekračuje hranice kultúr
9. Peter a pohania Túžba po nádeji (1)
10. Filip ako misionár Túžba po nádeji (2)
11. Pavol – prostredie a povolanie Ukradnuté kázania (1)
12. Pavol – misia a posolstvo Ukradnuté kázania (2)
13. Naozaj musí počuť celý svet? Náhodné stretnutie v autobuse

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2015


Evanjelium podľa Lukáša
(2. štvrťrok 2015, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Ježišov príchod Stretnutie s Bohom
2. Krst a pokúšanie Svedok cirkvi
3. Kto je Ježiš Kristus? Podzemná Biblia
4. Povolanie k učeníctvu „Už na to chvíľu čakám“
5. Kristus ako Pán soboty Nechať sa viesť a premieňať
6. Ženy v Lukášovom evanjeliu Vzácnejšie než peniaze
7. Ježiš, Svätý Duch a modlitba Muž s transparentom
8. Ježišovo poslanie Pochvala namiesto predsudkov
9. Ježiš – najlepší učiteľ Hľadanie pokoja (1)
10. Každodenné nasledovanie Ježiša Hľadanie pokoja (2)
11. Božie kráľovstvo Boj s tieňmi (1)
12. Ježiš v Jeruzaleme Boj s tieňmi (2)
13. Ukrižovaný a vzkriesený Od smrti k novému životu

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2015


Príslovia
(1. štvrťrok 2015, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Volanie múdrosti Od mesta Humptulips až po jazero Aleknagik (1)
2. Nech sú všetky tvoje cesty pevné Tábor Polárka: žiariaca hviezda
3. Otázka života a smrti „Toto predsa nie je rozprávkový medveď!“
4. Božia múdrosť Pripravený na čokoľvek
5. Požehnanie spravodlivých Svetlo svetu
6. Keď nás klame zrak Aj oni si zaslúžia dostať novú šancu
7. Rebríček hodnôt „Vaši rodičia na vás musia byť takí hrdí!“
8. Slová múdrosti Braydnove svedectvo
9. Slová pravdy Úspešná záchranná misia
10. Pod maskou Ako otvoriť oveľa viac dverí
11. Žiť vierou Láskavosť sa ti vždy vráti
12. Pokora múdrych Trikrát zachránený
13. Ženy a víno Nové topánky a sobota
Stránka 2 z 512345