Archív rubriky Materiály pre učiteľov

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2010

Ovocie Ducha
(1. štvrťrok 2010, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. „Po ich ovocí…“ otázky materiál
2. Ovocie Ducha je láska otázky materiál
3. Ovocie Ducha je radosť otázky materiál
4. Ovocie Ducha je pokoj otázky materiál
5. Ovocie Ducha je trpezlivosť otázky materiál
6. Ovocie Ducha je láskavosť otázky materiál
7. Ovocie Ducha je dobrota otázky materiál
8. Ovocie Ducha je vernosť otázky materiál
9. Ovocie Ducha je miernosť otázky materiál
10. Ovocie Ducha je sebaovládanie otázky materiál
11. Ovocie Ducha je spravodlivosť otázky materiál
12. Ovocie Ducha je pravda otázky materiál
13. Ovocie Ducha – podstata
kresťanského charakteru
otázky materiál

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2009


Národ v pohybe kniha čísel
(4. štvrťrok 2009, formát DOC, cca 15kB)
    materiály pre učiteľov
1. Nový začiatok otázky
2. Príprava ľudu otázky materiál
3. Bohoslužba, zasvätenie
a oddelenie pre službu
otázky materiál
4. Trúby, krv, oblak a oheň otázky materiál
5. Od reptania k odpadnutiu otázky materiál
6. Plány do budúcnosti otázky materiál
7. Ťažký zápas otázky materiál
8. Kňazi a Leviti otázky materiál
9. Hriech Mojžiša a Árona otázky materiál
10. „Bláznovstvo proroka“ otázky materiál
11. Nemravnosť na hraniciach Kanaánu otázky materiál
12. Výstraha pre druhú generáciu otázky materiál
13. Útočiskové mestá otázky materiál

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2009

Milovaný a milujúci Jánove epištoly
(3. štvrťrok 2009, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Ježiš a Jánove listy materiál
2. Osobná skúsenosť
so „Slovom života“
materiál
3. Chodiť vo svetle
= odvrátiť sa od hriechu
otázky materiál
4. Chodiť vo svetle
= zachovávať jeho prikázania
otázky materiál
5. Chodiť vo svetle
= zrieknuť sa sveta
otázky materiál
6. Chodiť vo svetle
= odmietnuť „antikristov“
materiál
7. Žiť ako Božie deti otázky materiál
8. Láska medzi bratmi a sestrami otázky materiál
9. Viera v Božieho Syna
10. Dôvera otazky
11. Dôležité témy v 1. Jánovom liste
12. Jánov list vyvolenej panej otázky
13. Zápas o moc

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2009

Život kresťana Vodu káže, vodu pije
(2. štvrťrok 2009, formát DOC, cca 20kB)
    materiály pre učiteľov
1. Láska otázky materiál
2. Viera otázky materiál
3. Nádej otázky materiál
4. Život otázky materiál
5. Zjavenie otázky materiál
6. Hriech otázky materiál
7. Milosť otázky materiál
8. Odpočinok otázky materiál
9. Nebo otázky materiál
10. Učeníctvo otázky materiál
11. Správcovstvo otázky materiál
12. Spoločenstvo otázky materiál
13. Misia otázky materiál

Dar proroctva

Doplnkové materiály k Biblickým úloham 1. štvrťroku 2009 zamerané na Ellen G. Whiteovú môžete nájsť na českých stránkach v rubrike Téma: Dar proroctví.

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2009

Prorocký dar v Písme a adventistických dejinách
(1. štvrťrok 2009, formát DOC, cca 20kB)
    materiály pre učiteľov
1. Ako nebo komunikuje s človekoma otázky
2. Prorocký dar otázky
3. Duchovné dary a proroctvo otázky
4. Dar proroctva a cirkev ostatkov otázky
5. Inšpirácia prorokov otázky
6. Overovanie pravosti prorokov otázky
7. Dielo prorokov otázky
8. Autorita prorokov otázky
9. Čestnosť pri používaní prorockého daru otázky
10. Posolstvo prorokov otázky
11. Výklad prorockých spisov otázky
12. Požehnanie prorockého daru otázky
13. Dôvera v prorocký dar otázky

Mimoriadna ponuka: kniha pre učiteľov SŠ

Proroci jsou lidé

Lekcie Sobotnej školy v 1. štvrťroku roku 2009 nás budú sprevádzať témou „daru proroctva“ v Biblii, dejinách i v cirkvi adventistov. Pri tejto príležitosti ponúkame v spolupráci s vydavateľstvom Advent-Orion SRAdvent-Orion ČR všetkým učiteľom Sobotnej školy (a nielen im) knihu Proroci jsou lidé, ktorej autorom je Graeme Bradford.

Zobraziť celý článok »

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2008

Zmierenie a kríž (4. štvrťrok 2008, formát DOC, cca 20kB)
    materiály pre učiteľov
1. Boží charakter – základ zmierenia lekcia
2. Vesmírna kríza – narušenie Bohom vytvoreného poriadku lekcia
3. Pád do hriechu lekcia
4. Zmierenie a Božia iniciatíva lekcia
5. Boh oznamuje zmierenie lekcia
6. Zmierenie v symboloch (1.) lekcia
7. Zmierenie v symboloch (2.) lekcia
8. Narodený zo ženy – zmierenie a vtelenie lekcia
9. Metafory spasenia lekcia
10. Zmierenie na kríži lekcia
11. Požehnanie Kristovej zmierujúcej obete lekcia
12. Spojení v Kristovi lekcia
13. Zmierenie a súlad vo vesmíre lekcia

Materiály pre učiteľov 3. štvrťrok 2008

Poslovia nádeje (3. štvrťrok 2008, formát DOC, cca 20kB)
    materiály pre učiteľov
1. Apoštol Pavol – pre dobu, ako je táto otázky lekcia
2. Pavol káže svetu – „pre všetkých všetkým“ otázky lekcia
3. Ján Krstiteľ – príprava cesty Ježišovi otázky lekcia
4. Boží Syn medzi nami otázky lekcia
5. Ježiš a jeho učeníci otázky lekcia
6. Súcitný Spasiteľ otázky lekcia
7. Apoštol Ján otázky lekcia
8. Apoštol Peter – od nerozumnosti k viere otázky lekcia
9. Apoštol Peter – stĺp misie otázky lekcia
10. Ženy a misia otázky lekcia
11. Daniel a jeho priatelia – misia v pohanskej krajine otázky lekcia
12. Filip – dar služby otázky lekcia
13. Prorok Izaiáš – „tu som, pošli mňa“ otázky lekcia

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2008

Okúzlení Ježišom (2. štvrťrok 2008, formát DOC, cca 20kB)
    materiály pre učiteľov
1. Kto bol Ježiš? osnova lekcia
2. Tajomstvo jeho božskej podstaty osnova lekcia
3. Ježišova ľudská prirodzenosť osnova lekcia
4. Múdrosť jeho učenia osnova lekcia
5. Ježišovo úžasné dielo osnova lekcia
6. Moc Ježišových slov osnova lekcia
7. Ježišovo zvláštne správanie osnova lekcia
8. Intenzita chodenia s Bohom osnova lekcia
9. Nežnosť jeho lásky osnova lekcia
10. Prečo Ježiš zomrel osnova lekcia
11. Moc jeho vzkriesenia osnova lekcia
12. Význam Ježišovej veľkňazskej služby osnova lekcia
13. Vráti sa ako Kráľ a Priateľ osnova lekcia
Stránka 5 z 6« Prvá...23456