Archív rubriky Contentbox

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2020

Ako vykladať Písmo
(2. štvrťrok 2020, formát DOC)

    príbeh
1. Jedinečnosť Písma
2. Pôvod a povaha Biblie
3. Pohľad Ježiša a apoštolov na Bibliu
4. Biblia ako autoritatívny zdroj našej teológie
5. Jedine Písmo
6. Prečo potrebujeme výklad Písma?
7. Jazyk, text a kontext
8. Stvorenie: Genezis ako základ
9. Genezis a niektoré sporné koncepty
10. Biblia ako kniha dejín
11. Biblia a proroctvá
12. Ako pristupovať k zložitým textom?
13. Život podľa Božieho slova

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2020

Ako vykladať Písmo
(2. štvrťrok 2020, formát DOC, PDF)

    materiály pre učiteľov
1. Jedinečnosť Písma otázky doplnky
2. Pôvod a povaha Biblie otázky doplnky
3. Pohľad Ježiša a apoštolov na Bibliu otázky
4. Biblia ako autoritatívny zdroj našej teológie otázky
5. Jedine Písmo otázky
6. Prečo potrebujeme výklad Písma? otázky
7. Jazyk, text a kontext otázky
8. Stvorenie: Genezis ako základ otázky
9. Genezis a niektoré sporné koncepty otázky
10. Biblia ako kniha dejín otázky
11. Biblia a proroctvá otázky
12. Ako pristupovať k zložitým textom? otázky
13. Život podľa Božieho slova otázky

VIDEO zamyslenia 2. štvrťrok 2020

Ako vykladať Písmo
(2. štvrťrok 2020)

V spolupráci s HopeTV sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
Možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH.

Zobraziť celý článok »

Biblické úlohy 2. štvrťrok 2020

Ako vykladať Písmo
(2. štvrťrok 2020, formát PDF, DOC)    formát
  Úvod PDF DOC
  Príloha: Štúdium Biblie – predpoklady, zásady a metódy PDF DOC
  Záver, poznámky PDF DOC
       
  CELÝ ŠTVRŤROK (zip) PDF DOC

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2020

Prorok Daniel
(1. štvrťrok 2020, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
  Úvod do knihy Daniel   doplnky
1. Od čítania k pochopeniu otázky
2. Z Jeruzalema do Babylona otázky doplnky
3. Od tajomstva k zjaveniu otázky doplnky
4. Z ohnivej pece do paláca otázky doplnky
5. Od pýchy k pokore otázky doplnky
6. Od povýšenectva ku skaze otázky doplnky
7. Z jamy levov do anjelskej náruče otázky doplnky
8. Z rozbúreného mora do nebeských oblakov otázky doplnky
9. Od poškvrnenia k očisteniu otázky doplnky
10. Od vyznania k radosti otázky doplnky
11. Od zápasu k víťazstvu otázky doplnky
12. Od severu a juhu do Nádhernej krajiny otázky doplnky
13. Z prachu ku hviezdam otázky doplnky

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2020

Prorok Daniel
(1. štvrťrok 2020, formát DOC)

    príbeh
1. Od čítania k pochopeniu Ako získať priateľov
2. Z Jeruzalema do Babylona Evanjelizácia prostredníctvom kníh
3. Od tajomstva k zjaveniu Požiar
4. Z ohnivej pece do paláca Útok v škole
5. Od pýchy k pokore Na Kaukaze som našiel Krista
6. Od povýšenectva ku skaze Lepšie ako dentálna hygiena
7. Z jamy levov do anjelskej náruče Modliaca sa matka
8. Z rozbúreného mora do nebeských oblakov Zázrak v Egypte
9. Od poškvrnenia k očisteniu Svedectvo hrobu
10. Od vyznania k radosti Anjeli na letisku v Angole
11. Od zápasu k víťazstvu Nenarodené dieťa odmietlo zomrieť
12. Od severu a juhu do Nádhernej krajiny
13. Z prachu ku hviezdam

VIDEO zamyslenia 1. štvrťrok 2020

Prorok Daniel
(1. štvrťrok 2020)

V spolupráci s HopeTV sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
Možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH.

Zobraziť celý článok »

Biblické úlohy 1. štvrťrok 2020

Prorok Daniel
(1. štvrťrok 2020, formát PDF, DOC)    formát
  Úvod PDF DOC
  Záver, poznámky PDF DOC

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2019

Ezdráš a Nehemiáš
(4. štvrťrok 2019, formát DOC)

    príbeh
1. Ezdráš: jeho doba a poslanie Dievčatko sa modlilo za anjelov
2. Nehemiáš: jeho doba a poslanie Muž s „krivou palicou“
3. Božie povolanie: jeho zmysel a načasovanie. Uhryznutie hadom
4. Zoči-voči nepriateľstvu a odporu Peniaze pre misionárov
5. Nespravodlivosť pod maskou zbožnosti. Tvrdohlavá manželka
6. Božie slovo, slzy a radosť Prelomiť kliatbu
7. Náš odpúšťajúci Boh Dar pre prezidenta Ugandy
8. Boh zmluvy Evanjelizácia volejbalom
9. Zoznamy a rodokmene: povzbudenie v neľahkých časoch Siroty
10. Uctievanie Hospodina Tri varovania v Abcházsku
11. Odpadnutie a nové oživenie Tajomstvo šťastného domova
12. Zlé rozhodnutia – a čo ďalej?
13. Vodcovia v Izraeli

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2019

Ezdráš a Nehemiáš
(4. štvrťrok 2019, formát DOC)

    materiály pre učiteľov
  Úvod k Ezdrášovi a Nehemiášovi   doplnky
1. Ezdráš: jeho doba a poslanie otázky doplnky
2. Nehemiáš: jeho doba a poslanie otázky doplnky
3. Božie povolanie: jeho zmysel a načasovanie. otázky doplnky
4. Zoči-voči nepriateľstvu a odporu otázky doplnky
5. Nespravodlivosť pod maskou zbožnosti. otázky doplnky
6. Božie slovo, slzy a radosť otázky doplnky
7. Náš odpúšťajúci Boh otázky doplnky
8. Boh zmluvy otázky doplnky
9. Zoznamy a rodokmene: povzbudenie v neľahkých časoch otázky doplnky
10. Uctievanie Hospodina otázky doplnky
11. Odpadnutie a nové oživenie otázky doplnky
12. Zlé rozhodnutia – a čo ďalej? otázky doplnky
13. Vodcovia v Izraeli otázky doplnky

Únijné Oddelenie sobotnej školy Vám ponúka knihu autora biblických úloh 4Q 2019, Jiřího Moskalu – Príbehy Božej milosti – Evanjelium podľa Ezdráša a Nehemiáša. Knihu si môžete objednať vo Vydavateľstve Advent-Orion, Vrútky a aj prostredníctvom svojich traktátnikov za cenu iba 5,- €.

Stránka 1 z 1612345...10...Posledná »