Archív rubriky Contentbox

Misijné príbehy 2. štvrťrok 2017

Pas moje ovečky
(2. štvrťrok 2017, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Osoba apoštola Petra Zrušený pohreb (1)
2. Nehynúce dedičstvo (1Pet 1) Zrušený pohreb (2)
3. Kráľovské kňazstvo (1Pet 2,1–10) Zrušený pohreb (3)
4. Spoločenská zodpovednosť (1Pet 2,11–3,7) Zmenený život (1)
5. Život pre Boha (1Pet 3,8–4,11) Zmenený život (2)
6. Utrpenie pre Krista (1Pet 4,12–19) Boh ako verný manžel (1)
7. Slúžiaci vodcovia (1Pet 5,1–10) Boh ako verný manžel (2)
8. Ježiš v Petrových listoch Boh ako verný manžel (3)
9. Buďte, kým ste (2Pet 1,1–15) Zázračná Biblia
10. Proroctvo a Písmo (2Pet 1,16–20) Vložiť Boha do obrazu
11. Falošní učitelia (2Pet 2,1–22) Matka mnohých (1)
12. Deň Pánov (2Pet 3,1–18) Matka mnohých (2)
13. Hlavné témy v Petrových listoch Matka mnohých (3)

VIDEO zamyslenia 2. štvrťrok 2017

Pas moje ovečky
(2. štvrťrok 2017)

V spolupráci s AWRstudio (HopeTV) sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
NOVINKA
– možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH


Zobraziť celý článok »

Materiály pre učiteľov 2. štvrťrok 2017

Pas moje ovečky
(2. štvrťrok 2017, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Osoba apoštola Petra otázky
2. Nehynúce dedičstvo (1Pet 1) otázky
3. Kráľovské kňazstvo (1Pet 2,1–10) otázky
4. Spoločenská zodpovednosť (1Pet 2,11–3,7) otázky
5. Život pre Boha (1Pet 3,8–4,11) otázky
6. Utrpenie pre Krista (1Pet 4,12–19) otázky
7. Slúžiaci vodcovia (1Pet 5,1–10) otázky
8. Ježiš v Petrových listoch otázky
9. Buďte, kým ste (2Pet 1,1–15) otázky
10. Proroctvo a Písmo (2Pet 1,16–20) otázky
11. Falošní učitelia (2Pet 2,1–22) otázky
12. Deň Pánov (2Pet 3,1–18) otázky
13. Hlavné témy v Petrových listoch otázky

Biblické úlohy 2. štvrťrok 2017

Pas moje ovečky
(2. štvrťrok 2017, formát PDF, cca 100kB)    formát
  Úvod PDF
  Záver, poznámky PDF

Misijné príbehy 1. štvrťrok 2017

Svätý Duch a duchovnosť
(1. štvrťrok 2017, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Duch a Slovo Dar z lesa (1)
2. Svätý Duch: dielo v pozadí Dar z lesa (2)
3. Božstvo Svätého Ducha Boží plán (1)
4. Osoba Svätého Ducha Boží plán (2)
5. Krst a naplnenie Svätým Duchom „Pane, neviem ťa nájsť. Prosím, nájdi ma.“ (1)
6. Svätý Duch a svätý život „Pane, neviem ťa nájsť. Prosím, nájdi ma.“ (2)
7. Svätý Duch a ovocie Ducha Miesto, kde by som mohla patriť
8. Svätý Duch a duchovné dary Inzerát v novinách (1)
9. Svätý Duch a cirkev Inzerát v novinách (2)
10. Svätý Duch, slovo a modlitba Niečo veľmi krásne (1)
11. Zarmucovanie a odmietanie Svätého Ducha Niečo veľmi krásne (2)
12. Dielo Svätého Ducha Niečo veľmi krásne (3)

VIDEO zamyslenia 1. štvrťrok 2017

Svätý Duch a duchovnosť
(1. štvrťrok 2017)

V spolupráci s AWRstudio (HopeTV) sa podarilo pripraviť sériu televíznych zamyslení inšpirovaných lekciami sobotnej školy. Veríme, že jednotlivé diely budú pre vás inšpiráciou k tomu, aby ste si sami otvorili Bibliu a začítali sa do jej stránok.
NOVINKA
– možnosť zapnúť české TITULKY PRE NEPOČUJÚCICH


Zobraziť celý článok »

Biblické úlohy 1. štvrťrok 2017

Svätý Duch a duchovnosť
(1. štvrťrok 2017, formát PDF, cca 100kB)    formát
  Úvod PDF
  Záver, poznámky PDF

Materiály pre učiteľov 1. štvrťrok 2017

Svätý Duch a duchovnosť
(1. štvrťrok 2017, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Duch a Slovo otázky
2. Svätý Duch: dielo v pozadí otázky
3. Božstvo Svätého Ducha otázky
4. Osoba Svätého Ducha otázky
5. Krst a naplnenie Svätým Duchom otázky
6. Svätý Duch a svätý život otázky
7. Svätý Duch a ovocie Ducha otázky
8. Svätý Duch a duchovné dary otázky
9. Svätý Duch a cirkev otázky
10. Svätý Duch, slovo a modlitba otázky
11. Zarmucovanie a odmietanie Svätého Ducha otázky
12. Dielo Svätého Ducha otázky

Materiály pre učiteľov 4. štvrťrok 2016

Kniha Jób
(4. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    materiály pre učiteľov
1. Koniec doplnky
2. Veľký spor doplnky
3. Neoplatí sa azda Jóbovi báť sa Boha? doplnky
4. Boh a ľudské utrpenie doplnky
5. Zlorečiť dňu doplnky
6. Bezdôvodná kliatba? doplnky
7. Trest ako odplata doplnky
8. Nevinná krv doplnky
9. Vyjadrenie nádeje doplnky
10. Rozhorčený Elíhu doplnky
11. Odpoveď z víchrice doplnky
12. Jóbov Vykupiteľ doplnky
13. Jóbov charakter doplnky
14. Niektoré naučenia z knihy Jób doplnky

»Síla přátelství – příloha lekcí pro sobotní školu 4 Q 2016« (140kB)

Misijné príbehy 4. štvrťrok 2016

Kniha Jób
(4. štvrťrok 2016, formát DOC, cca 15kB)

    príbeh
1. Koniec Namiesto odsúdenia obrátenie (1)
2. Veľký spor Namiesto odsúdenia obrátenie (2)
3. Neoplatí sa azda Jóbovi báť sa Boha? Ako vyplniť prázdnotu? (1)
4. Boh a ľudské utrpenie Ako vyplniť prázdnotu? (2)
5. Zlorečiť dňu Ako vyplniť prázdnotu? (3)
6. Bezdôvodná kliatba? Nádhera Božieho načasovania (1)
7. Trest ako odplata Nádhera Božieho načasovania (2)
8. Nevinná krv Diablove klamstvá (1)
9. Vyjadrenie nádeje Diablove klamstvá (2)
10. Rozhorčený Elíhu Boží podnikateľský plán (1)
11. Odpoveď z víchrice Boží podnikateľský plán (2)
12. Jóbov Vykupiteľ Prebudené srdce (1)
13. Jóbov charakter Prebudené srdce (2)
14. Niektoré naučenia z knihy Jób Hľadanie zmyslu života

Ďalšia strana »