Misionári
(3. štvrťrok 2015, formát PDF, cca 100kB)



    formát
  Úvod: Veľké poverenie PDF
  Záver, poznámky PDF