Príslovia
(1. štvrťrok 2015, formát PDF, cca 100kB)    formát
  Úvod: Slová múdrych PDF
  Záver, poznámky PDF